Søren Sögreni outside his bikeshop in Sankt Peders Stræde.

You have to pay him a visit!